Programy i projekty

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2021

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

"Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2021 - 2025. W ramach Programu realizowane jest zadanie: 

"Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0".

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 10.769,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru biblioteki głównej oraz filii.