Plan postępowań o udzielenie zamówień

W związku z art 23 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że zamawiający Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim nie przewiduje w 2022 roku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień.