Klub 50 +

KLUB 50 +

Członkowie klubu spotykają się 2 razy w miesiącu - w 2 i 4 środę.  Zawsze uśmiechnięci, pełni energii i ciekawych pomysłów spedzają wspólnie czas zarówno podczas spotkań w naszej bibliotece, jak podczas wyjazdów na wycieczki krajoznawcze oraz na spektakle teatralne czy senase filmowe.  I oczywiście nie zamykają swych szeregów i zapraszają wszystkie chętnie osoby do włączenia się w działalność klubu.