Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej


Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://makowskakultura.naszabiblioteka.com/

Dane teleadresowe jednostki:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

Adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 24, 34-220 Maków Podhalański

Telefon: 33 8771341

E-mail: biblioteka@makow-podhalanski.pl

Data publikacji strony internetowej:

25.09.2020r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

25.09.2020r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie podmiotowej informacje publiczne mają postać artykułów lub załączników.


Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 25.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Bartyzel
e-mail: biblioteka@makow-podhalanski.pl
Telefon: 33 8771341

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim:

 • MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  ul. 3 Maja 24, 34-220 Maków Podhalański
 • FILIA W BIAŁCE Białka 334 (budynek Szkoły Podstawowej), 34-220 Maków Podhalański
 • FILIA W GRZECHYNI Grzechynia 539 (obok budynku Straży Pożarnej), 34 – 220 Maków Podhalański
 • FILIA W JUSZCZYNIE  34-231 Juszczyn – budynek OSP
 • FILIA W WIEPRZCU Wieprzec ( budynek Straży), 34-231 Juszczyn
 • FILIA W ŻARNÓWCE Żarnówka ( Dom Ludowy) 34-220 Maków Podhalański
 • FILIA  DOM KULTURY  w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5, 34-220 Maków Podhalański

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim  przy ul. 3 Maja 34, 34-220 Maków Podhalański

Biblioteka mieści się w ogrodzie zabytkowego budynku, którego główne wejście znajduje się od strony ul. 3 Maja 24. Wejście jest dobrze widoczne na tle fasady. Przed wejściem znajduje się stopień. Nie ma podjazdów dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W drzwiach wejściowych również znajduje się stopień. Po wejściu do korytarza należy pokonać cztery stopnie schodów, żeby dostać się do Wypożyczalni Głównej, która jest dobrze oznakowana i doświetlona. Schody mają taki sam kształt i oklejone są samoprzylepną  taśmą ostrzegawczą.  W korytarzu znajduje się oznakowana toaleta oraz pomieszczenie socjalne. Wypożyczalnia ma kształt prostokąta, po lewej stronie znajduje się stanowisko bibliotekarza osłoniętego ochronną pleksi. Literatura znajdująca się na półkach jest dobrze oznakowana i podzielona według rodzaju literatury.  Oznaczenia pomieszczeń są wyraziste. Drzwi i przejścia są pozbawione progów. Budynek jest wyposażony w czytelną informację wizualną o drogach ewakuacyjnych.

Budynek Filii w Białce

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej w Białce na parterze. Wejście główne do budynku usytuowane jest przy głównej ulicy, można się do niego dostać korzystając z podjazdu. Do budynku prowadzą drzwi, które nie są automatycznie rozsuwane. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu (korytarza). Na korytarzu znajduje się tablica informacyjna prowadząca do biblioteki. Drzwi biblioteczne nie są automatycznie rozsuwane.

Budynek Filii w Grzechyni

Pomieszczenie biblioteki znajduje się na parterze w budynku obok Straży Pożarnej, do którego można dostać się wejściem  prowadzącym do niewielkiego korytarza a następnie do wypożyczalni. Do lokalu można dostać się bez pokonywania stopni. Wejście do biblioteki jest oznakowane i widoczne. Wypożyczalnia stanowi jedno pomieszczenie z wolnym dostępem do półek. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest po lewej stronie i wyposażone w osłonę plexi.

Pomieszczenie świetlicy znajduje się na piętrze budynku obok Straży Pożarnej. Można się do niego dostać pokonując metalowe schody z ochronną barierką. Wnętrze stanowi prostokątne pomieszczenie, w którym nie ma zamontowanych progów.

Budynek Filii w Juszczynie

Pomieszczenie biblioteki/ świetlicy w Juszczynie znajduje się w budynku Straży Pożarnej. Wejście do budynku znajduje się przy ulicy, jednak aby dostać się do Wypożyczalni Głównej należy pokonać klatkę schodową prowadzącą na pierwsze piętro. Biblioteka jest dobrze oznakowana. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest vis-a-vis i wyposażone w osłonę plexi.

Budynek Filii w Wieprzcu

Pomieszczenie biblioteki znajduje się w budynku Straży Pożarnej w Wieprzcu. Wejście do biblioteki znajduje się po lewej stronie fasady głównej budynku i jest oznakowane. Aby dostać się do wypożyczalni należy pokonać dość stromą klatkę schodową prowadzącą do korytarza a następnie do czytelni i wypożyczalni. Stanowisko wypożyczającego usytuowane jest vis-a-vis wejścia i wyposażone w osłonę plexi.

Budynek Filii w Żarnówce

Pomieszczenie biblioteki/ świetlicy znajduje się w Domu Ludowym z Żarnówce. Wejście do budynku znajduje się przy głównej ulicy i umiejscowione jest w północnej ścianie budynku. Prowadzi do niego 5 schodów. Po wejściu do budynku kierujemy się w prawą stronę schodami prowadzącymi na pierwsze piętro. Wypożyczalnia znajduje się po lewej stronie. Stanowisko bibliotekarza usytuowane jest po prawej stronie pomieszczenia i zabezpieczone osłoną plexi.

Budynek Filii w Domu Kultury

Budynek Domu Kultury znajduje się przy ulicy Kościuszki. Wejście jest widoczne na tle fasady. Wejście główne poprzedzone jest trzema drzwiami oraz progami. Aby dostać się do pomieszczeń trzeba pokonać schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro. Nie ma zamontowanej windy prowadzonej na wyższe kondygnacje. Pomieszczenia we wnętrzu budynku nie posiadają progów.