O instytucji

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim samorządową instytucja kultury, której organizatorem jest Gmina Maków Podhalański.

MBP w Makowie Podhalańskim posiada filie: Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, filia w Białce, filia w Grzechyni, filia w Juszczynie, filia w Wieprzcu, filia w Żarnówce.

 

Do szczegółowego zakresu działań Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.

 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych.

 3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.

 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych.

 5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa.

 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 7. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

 8. Prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, upowszechnianiu wiedzy oraz promocji Gminy.

 9. Organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

 10. Inicjowanie i pomoc zespołom form twórczości i uczestnictwa w kulturze.

 11. Inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji.

Księgozbiór biblioteki liczy ok. 27 300 woluminów. Znajduje się tu wypożyczalnia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z bogatym, aktualnym, stale uzupełnianym księgozbiorem, czytelnia ogólna z księgozbiorem podręcznym oraz czytelnia internetowa z trzema stanowiskami komputerowymi ze stałym, bezpłatnym łączem internetowym dla czytelników.

8 maja 2013r. została oficjalnie otwarta Letnia Czytelnia, zlokalizowana przy makowskiej MBP. Powstała czytelnia i skwer czytelniczo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Na nowo wygospodarowanej przestrzeni znalazły się m.in. obszerna altana, w której można czytać książki, sprężynowy bujak, domek zabaw i piaskownica dla dzieci a także liczne ławki poustawiane wzdłuż wyłożonych kostką brukową alejek. Ułatwiony został dostęp do biblioteki dla matek wożących swe pociechy w wózkach i osób niepełnosprawnych, dla których wykonany został wygodny zjazd przez boczną bramę. Letnia Czytelnia stała się także miejscem spotkań "Klubu 50+", plenerowych przedstawień teatralnych czy metą rajdów turystycznych.

 

Trochę historii

Powstanie biblioteki datuje się na 1948 rok. Najprawdopodobniej do powołania tej placówki upowszechniania kultury doszło dzięki ofiarowaniu księgozbiorów prywatnych dla tego celu.

W 1975 roku uchwałą Miejskiej Rady Narodowej przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Makowie Podhalańskim obejmując swoim zasięgiem działania miasto Maków i Gminę, w skład której wchodzi sześć wsi, w czterech z nich znajdowały się już filie biblioteczne tj. w Białce, Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce.

Od 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęła nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, a w 1997 roku utworzono filię biblioteczną w Wieprzcu.

Od listopada 2011 roku przy MBP działają także świetlice: Dom Kultury w Makowie Podhalańskim, w Grzechyni, Juszczynie i Żarnówce.

Miejska Biblioteka Publiczna mieści się w zabytkowej willi „Paczosówka” pochodzącej z XIX wieku przy ul. 3-Maja 24, w której także znajduje się Izba Regionalna Ziemi Makowskiej im. E Wacyka.