V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

 

 

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

EDYCJA 2019/2020

Mistrzostwa Lokalne

REGULAMIN

– aktualizacja związana ze stanem epidemiologicznym w kraju i ograniczeniami w funkcjonowaniu placówek oświatowych i kulturalnych

I. Etap pierwszy

1. Etap pierwszy konkursu – zdobywanie sprawności czytelniczych, zostaje wydłużony do środy 6 maja 2020 r. Jest to ostatni dzień przekazywania Koordynatorom Placówek Pamiętników Młodego Czytelnika (przedszkola, szkoły specjalne, biblioteki publiczne) oraz formularzy konkursowych (szkoły podstawowe, biblioteki publiczne).

II. Etap drugi – test kwalifikacyjny - mistrzostwa szkoły/biblioteki

1. Test kwalifikacyjny zostanie przeprowadzony 11 maja 2020 r.

2. Test dotyczy książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.

3. O formie i sposobie przeprowadzenia testu decyduje Koordynator Placówki.

4. Przykłady sposobu przeprowadzenia testu:

a) Uzupełnianie przez uczniów quizu online, przygotowanego przez Koordynatora Placówki na podstawie testu kwalifikacyjnego. Quiz powinien być udostępniony o wcześniej określonej porze i dostępny w określonym czasie (np. przez 1 godzinę).

b) Przesyłanie testu pocztą elektroniczną do uczestników o konkretnej godzinie. Powinien być przyznany limit czasowy na sporządzenie i przesłanie odpowiedzi (np. 1 godzina). Należy wskazać sposób spisywania odpowiedzi: np. w notatniku czy innym edytorze tekstowym (nr pytania i odpowiedź), bezpośrednio w wiadomości e-mail czy też w wiadomości w dzienniku elektronicznym, wprowadzania odpowiedzi bezpośrednio do formularza edytowalnego (np. w programie Word). Należy wskazać sposób przesłania odpowiedzi: np. poczta elektroniczna, dziennik elektroniczny, platforma edukacyjna.

5. Przy podejmowaniu decyzji o sposobie przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego należy wziąć pod uwagę możliwości organizacyjne instytucji oraz uczestników.

6. Testy kwalifikacyjne w formacie pdf są dostępne dla Koordynatorów Placówek w systemie obsługi projektu, w magazynie plików. Zostaną tam również umieszczone testy w formacie edytowalnej – docx.

6. Koordynator Placówki wprowadza wyniki testu kwalifikacyjnego w systemie obsługi projektu do 15 maja 2020 r.

III. Etap trzeci – test finałowy - mistrzostwa powiatu

1. Test powiatowy zostanie przeprowadzony w czwartek 28 maja 2020 r. o godz. 12.00.

2. W teście bierze udział od 1 do 3 najlepszych uczestników testu kwalifikacyjnego w obu kategoriach. Warunkiem jest zdobycie minimum 80% punktów w teście kwalifikacyjnym. 2

 

3. Test będzie pisany przez finalistów indywidualnie. Punkty uczestników z jednej placówki nie będą sumowane.

4. Test będzie miał formę internetowego formularza konkursowego.

5. Czas trwania testu: 45 minut.

6. W dniu 21 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzony test próbny mający na celu usprawnienie przebiegu testu finałowego. Test ten będzie polegał na wypełnieniu kilku rubryk w formularzu i wysłaniu formularza. Nie będzie on oceniany. Udział w teście próbnym nie jest obowiązkowy, ale mocno zalecany. Organizacja testu próbnego przyniesie korzyści dla organizatorów, koordynatorów i uczestników, gdyż pozwoli na sprawdzenia możliwości technicznych oraz poprawności i sposobu działania formularzy konkursowych.

7. W połowie maja zostanie przesłana do koordynatorów szczegółowa instrukcja przebiegu etapu finałowego.

IV. APEL DO RODZICÓW, UCZESTNIKÓW I KOORDYNATORÓW

Zwracamy się z apelem do uczniów, rodziców i koordynatorów, aby kolejne etapy Wielkiej Ligi Czytelników traktować jako pożyteczną rozrywkę, a nie jako stresujące wydarzenie. Niech udział w tych etapach sprawia radość i nie obciąża umysłu nadmiernym napięciem. Bawmy się czytając książki, świętujmy rywalizując ze sobą w duchu życzliwości i szacunku.


Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników” edycja 2019/20, który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej. Projekt ten to sprawdzone przedsięwzięcie, doskonale wpisujące się w realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia.  Tegoroczna edycja rozgrywana będzie do etapu powiatowego.

Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie dzieci i młodzieży do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

W poprzedniej edycji ogólnopolskiego konkursu wzięło udział ponad 17000 uczniów. W ramach IV edycji przeczytano ponad 100000 (sto tysięcy) książek! Ten sukces był możliwy tylko dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli, dla których promocja czytelnictwa i wartości z nim związanych stanowi ważny motyw działań.

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim dołączyła 7 stycznia 2020 roku do projektu i została Koordynatorem Powiatowym. Mięliśmy przyjemność uczestniczyć już w trzech poprzednich edycjach konkursu i mamy nadzieję, że również w obecnej będziemy gościć w swych progach wielu miłośników książek.

Zachęcamy do zgłaszania się do szkolnych bibliotek i licznego udziału w konkursie.

Więcej informacji można uzyskać:

na stronie wielka-liga.pl oraz facebook.com/wielkaliga.

 

UWAGA! - termin zgłaszania się bibliotek został przesunięty na 31 stycznia 2020r.

 

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355450