Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2020

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek w zbiorach bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 10.760,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru biblioteki głownej oraz filii.

 


 

                                   

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

            Dobiegły końca prace budowlane związane z głęboką termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim przy ulicy 3 Maja 24.

            Zadanie realizowane było w ramach podpisanej umowy Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Maków Podhalański poprzez głęboką modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, na który Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację w wysokości 424 324,00 złotych, tj. 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach prac termomodernizacyjnych i modernizacyjnych wykonano:

 1. modernizację instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz wszystkich pomieszczeń Biblioteki oraz mieszczącej się w budynku Biblioteki Izby Regionalnej poprzez montaż 32 szt. grzejników stalowych wraz z zaworami termostatycznymi;
 2. podłączono do sieci gazowej oraz zamontowano piec kondensacyjny o mocy 35 kW i sprawności 98,5%;
 3. dokonano wymiany 4 szt. okien o współczynniku U = 0,9 [W(m2xK)];
 4. dokonano docieplenia ~305 m2 posadzki płytami styropianowymi o gr. 8 cm i współczynniku przenikania ciepła λ = 0,0333 [W(mxK)] i styropianowymi o gr. 7 cm i współczynniku przenikania ciepła λ = 0,0333 [W(mxK)];
 5. Wykonano na ocieplonych powierzchniach podłóg posadzki jednobarwne z kamieni sztucznych;
 6. wykonano ocieplenia ~436 m2 ścian od wewnątrz zespolonymi płytami termoizolacyjnymi o gr. 8 cm i współczynniku przenikania ciepła λ = 0,020 [W(mxK)];
 7. wykonano ocieplenia ~253 m2 stropów zespolonymi płytami termoizolacyjnymi o gr. 10 cm i współczynniku przenikania ciepła λ = 0,021 [W(mxK)];
 8. wewnątrz wszystkich pomieszczeń wymieniono całość oświetlenia wewnętrznego i zamontowano 60 szt. energooszczędnych lamp typu LED.

Ponadto wykonano prace remontowo-renowacyjne nie objęte dofinansowaniem:

 • poddano renowacji wszystkie drzwi wewnętrzne;
 • wykonano remont łazienek i toalet ogólnodostępnych oraz wykonano toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych;
 • wszystkie pomieszczenia wewnątrz Biblioteki oraz Izby Regionalnej zostały odmalowane wraz z wykonaniem nowej skrzynki bezpiecznikowej;
 • zdemontowano stare ogrodzenie przed wejściem do budynku, otwierając budynek w stronę ulicy 3 Maja dla mieszkańców oraz gości;
 • poprawiono schodki zejścia z chodnika na poziom ścieżki prowadzącej do budynku Biblioteki.

Koszt wykonanych prac termomodernizacyjnych i remontowych od listopada 2019 roku do lipca 2020 roku wyniósł 594 496,07 złotych.

 

 


                                                         

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że rozpoczął się pierwszy etap realizacji inwestycji związanej z termomodernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

Zadanie realizowane jest w ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Sali z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania pn.: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Maków Podhalański poprzez głęboką modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej, na który Gmina Maków Podhalański otrzymała dotację w wysokości 424 324,00 złotych, tj. 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie w ramach podpisanej umowy obejmuje:

 1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 2. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED
 3. Docieplenie podłóg
 4. Docieplenie stropu poddasza
 5. Ocieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej
 6. Wymiana okien

Pierwszy etap inwestycji za kwotę 153 750,27 złotych związany jest z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wewnątrz pomieszczeń wraz z przyłączem gazowym do budynku i realizowany jest przez Firmę JULKAR Kompleksowe Usługi Budowlane Agnieszka Chromy z siedzibą w Budzowie, która w prowadzonej procedurze przetargu nieograniczonego złożyła najkorzystniejszą ofertę.


                                         

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2019

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.660,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru biblioteki głownej oraz wszystkich filii.


PROJEKT "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" W MAKOWSKIEJ BIBLIOTECE

Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo!

Chcielibyśmy, aby jednym z tych ważnych doświadczeń w dzieciństwie były pierwsze wizyty w bibliotece, dlatego przygotowaliśmy prawdziwą gratkę dla najmłodszych miłośników książek i ich rodziców w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której organizatorem i pomysłodawcą jest Instytut Książki. Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od września 2019 r. w ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce czeka na nich wyjątkowy prezent – Wyprawka Czytelnicza na dobry czytelniczy start. Młodzi czytelnicy znajdą w niej książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i  spełniająca najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i  mądrych książek dla najmłodszych. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W  publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z rodzicami do wzięcia udziału w tej nowej akcji czytelniczej. Wystarczy przyjść do makowskiej biblioteki lub do jednej z naszych filii w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Wieprzcu, Żarnówce i założyć "Kartę Małego Czytelnika", wypożyczyć książkę i odebrać wyprawkę czytelniczą oraz naklejkę. Po zebraniu 10 naklejek młody czytelnik otrzyma dyplom i pamiątkową przypinkę.

Serdecznie zapraszamy naszych stałych Czytelników, jak i dzieci, które dopiero rozpoczną swoją przygodę z biblioteką!

 


            

ZAKOŃCZENIE ZADANIA "ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM"

Informujemy, że zakończone zostały prace dotyczące realizacji zadania "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim". Zadanie wykonywała Firma Usługowo-Handlowa Bogumiła Barzycka z Kukowa. Koszt całości zadania wyniósł 49 843,60 złotych, z czego dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych w ramach podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wyniosło 21 902,00 złote. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

W ramach projektu wymieniono stolarkę okienną, odnowiono parkiet a także pomalowano ściany. Zakupiony został także sprzęt i urządzenia dla kółka malarskiego i fotograficznego a także do zajęć ruchowych. Uzupełnione zostały zasoby wyposażenia pomieszczeń świetlicy w postaci stołów, krzeseł oraz szafy.


            

ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Informujemy, że w miesiącu wrześniu została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim". Zadanie będzie wykonywała Firma Usługowo-Handlowa Bogumiła Barzycka z Kukowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargu nieograniczonego. Koszt całości zadania wyniesie 49 843,60 złotych. Termin realizacji inwestycji do 31.10.2018 r.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej z Programu PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Wysokość przyznanej dotacji w ramach złożonego wniosku i podpisanej umowy przez Panią Halinę Rejowską - Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim z Województwem Małopolskim wynosi 31 902,00 złote brutto.

W ramach tego projektu przewidywana jest wymiana stolarki okiennej, odnowienie parkietu a także pomalowane ścian. Zakupiony zostanie także sprzęt i urządzenia dla kółka malarskiego i fotograficznego a także do zajęć ruchowych. Uzupełnione zostaną także zasoby wyposażenia pomieszczeń świetlicy w postaci stołów, krzeseł oraz szafy.

 


            

ZAKUP WYPOSAŻENIA WRAZ Z REMONTEM ŚWIETLICY DOMU KULTURY

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim realizuje operację p.t. "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim"  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

Umowę o przyznanie pomocy zawarto w dniu 30.04.2018r. w Krakowie z Województwem Małopolski.

Termin realizacji projektu : 31.08.2018r.

Biblioteka ogłosiła zamówienie na roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej: http://makowskakultura.naszabiblioteka.com/bip/zamowienia-publiczne.


                                         

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2018

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.420,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru biblioteki głownej oraz wszystkich filii.

 


                                        

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2017

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.460,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.


                                          

ŚPIEWANIE I GRANIE TO UCIECHA ŚWIATA

Projekt realizowany będzie wśród młodego pokolenia mieszkańców Kojszówki. Jego celem jest wyszkolenie nowych członków zespołu "Kojsowiocki". W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z nauki gry na skrzypcach oraz warszaty nauki regionalnego tańca. Nabyte umiejętności zaprezentowane zostaną podczas dwóch imprez środowiskowych "Festiwalu Babiego Lata" i "Wigilii u Kliszczaków". Efektem końcowym będzie nagranie filmu z nowym repertuarem, który będzie formą promocji zespołu.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

 

Czas trwania realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.12.2017

Kwota dofinansowania: 4.500,00 zł

 


"KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016"

"Komputeryzacja Makowskiej Biblioteki” - to nazwa projektu, na który Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim  otrzymała środki  w wysokości 26.000 zł w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016" ze środków finansowych Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkład własny Biblioteki wyniósł 4.730 zł.

Projekt zakłada doposażenie Biblioteki w 6 nowych stanowisk komputerowych, z których 3 udostępnione zostaną Czytelnikom w celu przeglądania zbiorów cyfrowych. Dwa komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne posłużą bibliotekarzom do opracowywania zasobów bibliotecznych  a jeden wykorzystywany będzie w wypożyczalni.

Od kilku kat trwają prace nad komputerowym skatalogowaniem zbiorów makowskiej Biblioteki w systemie bibliotecznym SOWA. Na naszej stronie internetowej udostępniony jest "katalog on-line w opracowaniu". Dzięki pozyskanemu sprzętowi komputerowemu możliwe będzie szybsze skatalogowanie całości zbiorów naszej Biblioteki i z pewnością podniesie standard jakości jej usług. Czytelnicy będą mieli możliwość rezerwacji książek i sprawdzanie stanu swojego konta przez Internet.

Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach Programu Instytutu Książki

"Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".

 

 


                                        

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DO BIBLIOTEK W ROKU 2016

W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016 - 2020. W ramach Programu realizowany jest Priorytet 1 "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych", którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Jest to program zrealizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 11.650,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.

 


      Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

DO BIBLIOTEK W ROKU 2015

Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 12.940,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii.

 


 

                                          

ŻYCIE TO TEATR! ZAGRAJ W NIM Z NAMI!

Projekt teatralno-edukacyjny, który umożliwia uczestnictwo młodzieży w lekcji wiedzy o kulturze "W  teatrze o teatrze", zajęciach aktorsko-wokalnych, aktorsko-tanecznych i kabaretowych. W jego ramach przeprowadzony zostanie konkurs  na najlepszą recenzje spektaklu teatralnego, którego finał będzie miał miejsce we wrześniu 2015r. podczas otwartej premiery spektaklu "Wieczór kawalerski".

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia w Stryszawie.

Czas trwania realizacji projektu: 01.06.2015 - 30.09.2015

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł

 

                 


              

           

Dofinansowano ze środków MKiDN 

w ramach Projektu Akademia Chóralna NFM

 

AKADEMIA CHÓRALNA NFM 2015

Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnianie śpiewu oraz edukację  muzyczną dzieci i młodzieży. Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych  z chórem oraz wszelkich działań służących opiece merytorycznej nad dyrygentami i chórami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organiacji warsztatów, przesłuchań, koncertów itp.

W projekcie koordynowanym przez makowską bibliotekę uczestniczą następujące chóry działające na terenie gminy Maków Podhalański:

- "SOPRANINO" z Zespołu Szkół w Grzechyni,

- "ŻACZKI KRÓLOWEJ" z Zespołu Szkół w Juszczynie.

 


                                   

NOWA INFRASTRUKTURA SPORTOWO-REKREACYJNA

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Makowa Podhalańskiego cieszy się powstała przy ul. Jodłowej w Makowie Podhalańskim siłownia zewnętrzna wraz ze strefą rekreacyjno-sportową. Stali użytkownicy nowej infrastruktury informują Urząd Miejski w Makowie, że zamontowanych 16 elementów siłowni zewnętrznej oraz stołu do ping ponga korzystają również Goście spoza terenu naszego miasta m.in. z Zawoi, Skawicy, Suchej Beskidzkiej jak również ze Stryszawy.

Rosnąca liczba osób korzystających z zainstalowanych urządzeń nie pozwalała na ukorzenienie się zasianej trawy, dlatego też Burmistrz Makowa Podhalańskiego, Pan Paweł Sala podjął decyzję o wymianie podłoża znajdującego się na całym terenie siłowni z trawiastego na podłoże z kruszywa (kamień płukany) oraz zamontowanie stojaków na rowery, wokół stołu do ping ponga została ułożona kostka brukowa.

Planujemy w br. roku zamontować kilka urządzeń sprawnościowych dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat tak, aby cała wolna przestrzeń została równomiernie zagospodarowana.

Przypominamy, że siłownia zewnętrzna wraz ze strefą rekreacyjno-sportową dofinansowana została w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w ramach PROW na lata 2007 – 2013, w kwocie 45000 złotych ze środków Samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Czas trwania realizacji operacji: 29.09.2014 – 30.03.2015

Kwota dofinansowania: 44.545,20 zł

 


                                     

DOPOSAŻENIE IZBY REGIONALNEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

W GABLOTY I ANTYRAMY ORAZ PROMOCYJNE ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK

Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup wyposażenia Izby Regionalnej (gabloty, antyramy) oraz wydanie promocyjnych zakładek do książek.

Projekt  realizowany jest na podstawie umowy zawartej w dniu 28.10.2014r. z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 12.06.2014 – 22.12.2014

Kwota dofinansowania: 6.350,00 zł

 


      Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej

PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ - ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

DO BIBLIOTEK W ROKU 2014

Jest to program realizowany w ramach zadań własnych Biblioteki Narodowej.

Dzięki temu projektowi udało się w tym roku pozyskać środki finansowe w wysokości 10.100,00 zł, które zostały przeznaczone na wzbogacenie księgozbioru naszej biblioteki oraz wszystkich filii. Zgodnie z umową jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

 


                      

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Śpiewająca Polska

 

OGÓLNOPOLSKI PRO­GRAM ROZWOJU CHÓRÓW SZKOLNYCH

ŚPIEWAJĄCA POLSKA 2014

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim jako jedna z 66 instytucji z terenu całej Polski, została zakwalifikowana do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" Edycja 2014.

Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi. Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cje śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

W projekcie koordynowanym przez makowską bibliotekę uczestniczą następujące chóry działające na terenie gminy Maków Podhalański:

- "SOPRANINO" z Zespołu Szkół w Grzechyni,

- "ŻACZKI KRÓLOWEJ" z Zespołu Szkół w Juszczynie,

- "SEPTYMA" z Zespołu Szkół w Makowie Podhalańskim.

Wysokość dotacji przyznanej przez Narodowe Centrum Kultury wynosi 7.200 zł.

Przypomnijmy, iż MBP w Makowie Podhalańskim w ramach ubiegłorocznej edycji programu była koordynatorem organizacyjnym dla 10 chórów z terenu Małopolski (z Grzechyni, Jordanowa, Juszczyna, Lipnicy Wielkiej,  Makowa Podhalańskiego, Nowego Wiśnicza, 3 x Tarnowa, Wierzchosławic).


                                    

REMONT POMIESZCZEŃ IZBY REGIONALNEJ ORAZ WYMIANA RYNIEN DACHOWYCH I SPUSTÓW W BUDYNKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW W MAKOWIE PODHALAŃSKIM UL. 3-GO MAJA 24

Celem operacji jest poprawa stanu technicznego budynku oraz pomieszczeń Izby Regionalnej w budynku wpisanym do rejestru Konserwatora Zabytków, podniesienie walorów estetycznych i termicznych poprzez wykonanie remontu z zachowaniem właściwego wzornictwa i kolorystyki. Wykonana zostanie m.in. wymiana instalacji elektrycznej, remont ścian, renowacja drzwi, wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana rynien i spustów dachowych.

Projekt  realizowany jest na podstawie umowy z Samorządem Województwa Małopolskiego (operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013, wniosek złożony za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”).

Czas trwania realizacji operacji: 01.10.2013 – 30.05.2014

Kwota dofinansowania: 41.520,21 zł


            

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Śpiewająca Polska

 

OGÓLNOPOLSKI PRO­GRAM ROZWOJU CHÓRÓW SZKOLNYCH

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355446