Październikowy Rajd

META RAJDU "PODBABIOGÓRSKIE MIASTA" PONOWNIE W LETNIEJ CZYTELNI

XIX edycja Rajdu "Podbabiogórskie Miasta" już kolejny rok z rzędu będzie miała miejsce w Letniej Czytelni przy naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej. Do pokonania uczestnicy będą mieli trasę zaproponowaną przez PTTK, prowadzącą pięknymi widokowo terenami. Każdy otrzyma okolicznościowy pamiątkowy znaczek. Na mecie na turystów czekać będzie jak zawsze ciepła herbata i słodki poczęstunek. Główny termin rajdu to 9 października (środa) 2019r. (przybywanie grup w godz. 10.00 - 13.00), pozostałe terminy 10 - 18.10.2019r.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 7 do 18 października  2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej.  Dopuszcza się  zgłoszenie telefoniczne - PTTK O. Sucha Beskidzka na nr 33/ 874 36 70 i wpłatę wpisowego (4 zł).

Organizatorami tegorocznej edycji rajdu są: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim oraz Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim.

                                                                                                  

REGULAMIN

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim

Związek Podhalan - Oddział Babiogórski w Makowie Podhalańskim

                                                              organizują

XIX RAJD PODBABIOGÓRSKIE MIASTA 2019 czyli Podbabiogórze w latach 1939-1945 Śladami walk i męczeństwa

1. Główny cel rajdu: Uczczenie 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej na Podbabiogórzu

przez odwiedzenie na szlakach rajdu, Miejsc Pamięci w swoich  miejscowościach, na trasie lub  w Makowie Podh.- np. pomnika Ofiar  Zagórza, zbiorowej mogiły pomordowanych na cmentarzu makowskim, pomników na rynku Makowa oraz przed Urzędem Miejskim w Makowie Podh. Uświadomienie, że każdy szlak górski którym przechodzą uczestnicy rajdu był w przeszłości szlakiem partyzanckim.

2. Pozostałe cele rajdu: poznanie piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach,                popularyzacja sieci szlaków turystycznych łączących  miasta Podbabiogórza, zdobywanie  punktów do GOT, propagowanie  turystyki  wśród  dzieci i młodzieży, popularyzacja Czytelni Letniej –Miejskiej Biblioteki Publicznej w  Makowie  Podhalańskim

3. Główny termin rajdu:  9  października (środa) 2019r. godz. 10.00 - 13.00,

pozostałe  terminy 10 - 18.10.2019r.

4. Wpisowe:  4  zł od osoby.

5. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT, oraz uwzględniające Miejsca Pamięci.

6. Meta rajdu: Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24 w godz. 11.00 - 14.00 lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy w Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Na mecie w dniu 09.10.2019r. prelekcja na temat II wojny światowej  na Podbabiogórzu.

7. Termin zgłoszeń: Od 7 do 18 października 2019 r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 874 36 70) wraz z  listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia.  Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie.

8. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. 

9. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe, punkty do GOT, pieczątki PTTK  i Związku Podhalan  do  książeczek GOT, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne.  10.Uczestnicy: W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

9. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

10. Dodatkowe informacje: tel. 506 303 332

                                                                                     Do zobaczenia na mecie

 


MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250038