Dokonano wyboru oferty

       

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT WRAZ Z ICH OCENĄ

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim realizuje operację p.t. "Zakup wyposażenia wraz z remontem świetlicy Domu Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim"  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia "LGD Podbabiogórze" objętego PROW na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

W dniu 06.09.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Przedstawiła ją firma Usługowo-Handlowa Bogumiła Barzycka z Kukowa. Termin wykonania zadania do 31.10.2018r.

 


MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 230206