7 edycja Biegu Górskiego

BIEG GÓRSKI I NORDIC WALKING PAMIĘCI WOJTKA PAZDURA

Zapraszamy na siódmą edycję biegu górskiego oraz zawodów Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura.
Start i biuro zawodów - 27 lipca br. godz. 15.00 przy estradzie Makowianka, start obok Domu Kultury
Kategorie Wiekowe Bieg i Nordic Walking:OPEN
NIE MA opłat wpisowych.
Dla każdego pamiątkowy medal i koszulka za ukończenie.

Regulamin 6. Biegu Górskiego & Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura w Makowie Podhalańskim

I.ORGANIZATOR:


1.Organizatorami VII Biegu Górskiego & Nordic Walking pamięci Wojtka Pazdura są: Burmistrz Makowa Podhalańskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
2. Współorganizatorem jest Powiat Suski oraz Stowarzyszenie Charytatywne Mocni Pomocni.

II.TERMIN I MIEJSCE:

1.Bieg odbędzie się w dniu 27 lipca 2019 r.
2.Start i meta znajdują się przy ul. Kościuszki 5, przed Domem Kultury.
3.Start nastąpi o godz. 15.00.
4. Zawodnicy NW ustawiają się za biegaczami na linii startu.
5. W biurze zawodów będą wydawane pakiety startowe. 

III.DYSTANS:

1.Długość trasy wynosi 9 km. Jest to anglosaski typ biegu oraz NW.

IV.PRAWO UCZESTNICTWA: 

1.Do udział w biegu na 9 km mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2001 i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów. 

2.Młodzież poniżej 18 roku życia musi posiadać zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym w dniu zawodów. 

3.W Nordic Walking mogą brać udział osoby urodzone w 2005 i starsi.

V.ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

1. Jest to VII Bieg Górski w Makowie Podhalańskim, poświęcony pamięci Wojtka Pazdura, nie ma opłat wpisowych. 
2. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze zawodów w dniu imprezy.


VI.BIURO ZAWODÓW:

1. Biuro zawodów znajduje się przy wejściu do OSP przy ul. Kościuszki 2, będzie czynne w dniu zawodów 27 lipca 2019 od godz.13.00 - 14.30


VII.NAGRODY:

1. Każdy zawodnik otrzymuje medal okolicznościowy oraz koszulkę.
2. Puchary i medale dla:
pierwszych trzech zawodników w biegu górskim – mężczyźni
pierwszych trzech zawodników w biegu górskim – kobiety
pierwszych trzech zawodników w NW - mężczyźni
pierwszych trzech zawodników w NW - kobiety

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2.Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne.
3.Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała Ochotnicza Straż Pożarna oraz Malta Służba Medyczna. 
4. Na trasie biegów nie będzie stanowisk nawadniających. 
5.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej.
6.Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu.
7. Klauzula Informacyjna Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

a. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Halinę Rejowską, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.

b. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,

c. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów    i udzielonych zgód.

d. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

e. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

f. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

g. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

i. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

j. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

8. Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu.

 


MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250078