20 edycja rajdu

XX RAJD "PODBABIORÓRSKIE MIASTA 2020 - 2021"

Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim organizują XX Rajd "Podbabiogórskie miasta 2020 - 2021".

Regulamin:

 1. Cele rajdu:

- popularyzowanie aktywności fizycznej po okresie zdalnego nauczania, poznawania piękna Beskidu Makowskiego w jesiennych kolorach;

- propagowanie  turystyki  wśród dzieci i młodzieży, poprzez zdobywanie odznak GOT;

 - popularyzacja Czytelni Letniej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim.

2. Główny termin rajdu: 6 października (środa) 2021r., godz. 10.00 – 13.00 pozostałe terminy 07- 15.10.2021r.

3. Wpisowe:     5  zł od osoby.

4. Przebieg rajdu: Trasy dowolne wg regulaminu GOT

5. Meta rajdu:

Czytelnia Letnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24 w godz. 11.00 – 14.00 lub Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej w zależności od uzgodnień opiekuna grupy z Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej.

6. Termin zgłoszeń:

Od 4 do 15 października 2021r. na adres: Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej (tel. 33 874 36 70) wraz z listą uczestników, która powinna zawierać imię nazwisko, datę urodzenia. Opiekunowie proszeni są o podanie nr tel. kontaktowego na trasie oraz w którym dniu idą na rajd i gdzie odbierają świadczenia.

7. Miejsce odbioru świadczeń rajdowych: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim lub  Oddział PTTK w Suchej Beskidzkiej, w zależności od uzgodnień między opiekunem grupy a Oddziałem PTTK w Suchej Beskidzkiej. Rajd w reżimie sanitarnym. Po odbiór świadczeń rajdowych przychodzi do stołu jeden z opiekunów, a grupa czeka w odległości. Następnie opiekun rozdaje świadczenia swoim podopiecznym. Przy odbieraniu świadczeń w Oddziale PTTK do budynku wchodzi tylko jedna osoba a grupa czeka na zewnątrz. Następnie opiekun rozdaje świadczenia.

8. Świadczenia rajdowe: okolicznościowe znaczki rajdowe (w zależności od zgłoszenia terminu przebycia trasy, znaczki mogą być wydane w terminie późniejszym w uzgodnieniu z opiekunem grupy), punkty do GOT, pieczątki PTTK, dyplomy dla drużyn, wydawnictwa turystyczne Starostwa.

9. Uczestnicy:

W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły, koła PTTK, inne organizacje oraz turyści indywidualni. Przy drużynach młodzieżowych wymagany jest opiekun, który ma ukończone 18 lat.

10. Obowiązki uczestników: uczestnicy przebywają trasy razem pod opieką osoby pełnoletniej. Grupa nie nawiązuje kontaktu fizycznego z inna grupą uczestniczącą w rajdzie lub w innych imprezach.

11. Na trasach obowiązują zasady kultury turystycznej. Za wszelkie wypadki jak i szkody wyrządzone osobom trzecim organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

12. Dodatkowe informacje: tel. 506 303 332

W razie niekorzystnej prognozy pandemicznej obejmującej okres rajdu impreza może być  odwołana.

                                         Do zobaczenia na mecie !


MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355405