KONKURS PLASTYCZNY "BARWY JESIENI"

Miejska Biblioteka Publiczna Dom Kultury w Makowie Podhalańskim zapraszają do udziału w konkursie plastycznym "Barwy jesieni", prezentującym piękno naszej okolicy. Od kilku lat impreza ta funkcjonowała w naszym kalendarzu w formie wystawy prac, jednak tym razem, ze względu na duże zainteresowanie najmłodszych, postanowiliśmy ją uatrakcyjnić, wprowadzając zasady konkursowe. Zachęcamy do udziału.


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna - Dom Kultury w Makowie Podhalańskim
2. Cel: zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno natury.
3. Technika prezentowanych prac: Malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, rzeźba (formy przestrzenne)
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach. Prace winny być oprawione (rama drewniana, passe-partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail) oraz podpisane imieniem i nazwiskiem w prawym dolnym rogu.
5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac: 18 październik 2019 r. – Miejska Biblioteka Publiczna lub Dom Kultury w Makowie Podhalańskim. Do prac każda instytucja winna załączyć listę uczestników (nazwa szkoły, imię i nazwisko autora, klasa, ilość prac).
6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.
9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły).
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Domu Kultury (ul. Kościuszki 5 w Makowie Podhalańskim).
11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie do 22 listopada 2019 r.
12. Od dnia 25 listopada 2019 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od dnia zamknięcia wystawy przechodzą na własność organizatora.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka delegująca. Dane te  wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 
Podhalańskim www.makowskakultura.pl
www.makowskakultura.naszabiblioteka.comwww.facebook.com/ makowskakultura, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne.

Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia. 

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250081