GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "WIELKANOC W TRADYCJI POLSKIEJ"

29 marca rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny "Wielkanoc w tradycji polskiej". To kolejny konkurs plastyczny ogłoszony przez nas w sieci. I tym razem zainteresowanie młodych artystów było ogromne. Swe prace plastyczne zgłosiło do konkursu 163 uczestników. Prace plastyczne w zakresie malarstwa i rysunku a także form przestrzennych oceniła komisja konkursowa złożona z pracowników naszej instytucji w składzie: Teresa Sałapatek, Mateusz Stopka, Zbigniew Kowalski, która postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Malarstwo i rysunek;

Kat. Przedszkola i klasy „0”.

I miejsce: Helena Pochłopień – Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

II miejsce:  Paweł Jasiewicz – Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

II miejsce: Laura Polak – Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

III miejsce:  Natalia Bałos – Przedszkole „Słoneczny uśmiech”

III miejsce:  Zofia Łyga – Gminne Przedszkole Samorządowe w Makowie Podhalańskim

Wyróżnienie:  Lena Bombas – SP w Juszczynie

Kat. Klasy I-III

I miejsce: Emilia Niedźwiedź – ZS Maków Podh.

II miejsce : Alexander Wychowaniec – ZS Maków Podh.

II miejsce:  Kinga Polańska – SP w Wieprzcu

III miejsce:  Anna Łazarz – SP w Juszczynie

III miejsce:  Asia Porębska – ZS Maków Podh.

Wyróżnienia:

Natalia Zapletal – SP Juszczyn; Kamil Stypuła – ZS Maków Podhalański; Paulina Barcik – ZS Maków Podhalański; Martyna Barcik – ZS Maków Podhalański.

Kat. Klasy IV-VI

I miejsce: Lena Bernacka – ZS Maków Podh.

I miejsce:  Alicja Kudzia – SP w Grzechyni

II miejsce:  Julia Przybyła – SP Juszczyn

II miejsce: Patryk Borowski- SP Grzechynia

III miejsce:  Oliwia Borowski – SP Grzechynia

III miejsce: Julia Porębska – ZS Maków Podh.

III miejsce: Antoni Rawski – ZS Maków Podh.

Kat. Klasy VII-VIII

I miejsce: Damian Kysiak –  ZS Maków Podh.

II miejsce:  Joanna Jurek – ZS Maków Podh.

II miejsce: Anna Bałos – SP Grzechynia

III miejsce: Leonard Wychowaniec – ZS Maków Podh.

III miejsce: Maja Bryndza – ZS Maków Podh.

III miejsce: Agnieszka Czarny – SOSW w Makowie Podh.

FORMY PRZESTRZENNE;

Kat. Przedszkola i klasy „0”

Ze względu na wątpliwości komisji co do samodzielnego wykonania prac w tej kategorii wiekowej nie dokonano oceny.

Kat. Klasy I – III

I miejsce:  Bartosz Oczkowski – SP Wieprzec

II miejsce:  Dawid Burczak – ZS Maków Podh.

III miejsce:  Aleksandra, Alicja i Filip Dębińscy - SP Juszczyn

Wyróżnienia: Marta Bogdan – ZS Maków Podh.; Zuzanna Bielas – SP Wieprzec; Marzena i Martyna Kubiak – SP Grzechynia.

Kat. Klasy IV-VI

I miejsce: Jakub Gorzkowski – ZS Maków Podh.

II miejsce:  Lena Bogdanik – ZS Maków Podh.

III miejsce: Martyna Bałos – ZS Maków Podh.

Kat. Klasy VII-VIII

Wyróżnienia: Adamek Angelika – ZS Maków Podh.; Aleksandra Kudzia – SP Białka.

 

Organizatorzy po raz kolejny zwracają się z wielką prośbą do opiekunów, ażeby prace wykonywane były samodzielnie przez dzieci, co z pewnością w znaczny sposób wpłynie na  ich ocenę przez komisje konkursowe.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
2. Cel: Sięgnięcie do chrześcijańskich źródeł i korzeni naszej duchowości, kultury i tradycji.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

4. Kategorie ze względu na technikę prezentowanych prac:

a) malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle;

b) formy przestrzenne.

5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach.

6. Prace winny być oprawione (rama drewniana lub passe-partout) i dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 25 marzec 2021r. (prace należy składać wyłącznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim ul. 3 Maja 24.).

8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

9. Uroczyste ogłoszenie wyników on-line na facebooku makowskakultura.pl nastąpi w dniu 29 marca 2021 r.  Lista osób nagrodzonych zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Biblioteki: www.makowskakultura.naszabiblioteka.com

10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne).

Nagrody odbierać będzie można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniach 31.03.2021r. – 16.04.2021r.

13. Od dnia 06.04.2021r. prace będą do odebrania we własnym zakresie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od ww daty przechodzą na własność organizatora konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

15.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą:                            34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.

15.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,

15.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów    i udzielonych zgód.

15.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

15.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

15.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

15.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

15.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

16. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355456