Zapraszamy do udziału w kolejnym Konkursie Plastycznym „Super Tata”. Adresowany jest on do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Maków Podhalański.
Prace składać należy do 22 czerwca 2018r. w makowskim Domu Kultury przy ul. Kościuszki 5 lub w siedzibie Biblioteki przy ul. 3 Maja 24. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30 czerwca 2018r. o godz. 18.00 podczas Dni Ziemi Makowskiej, na boisku sportowym Halniak. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.


 

REGULAMIN

KONKURS PLASTYCZNY ”SUPER TATA”1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim
2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.
3. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, forma przestrzenna.
4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2 samodzielnie wykonane, nigdzie wcześniej
nie publikowane i nie nagradzane prace o dowolnych wymiarach.
Prace powinny być oprawione (rama drewniana, passe- partout) i dokładnie opisane (imię i nazwisko, wiek, miejscowość, szkoła, telefon kontaktowy lub e-mail).
5. Nieprzekraczalny termin i miejsce składania prac:
22 czerwca 2018r. – Dom Kultury w Makowie Podhalańskim lub Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. 3 Maja 24.
6. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
7. Prace oceni specjalne jury powołane przez organizatora, którego decyzja będzie ostateczna
(ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość nadesłanych prac).
8. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego uczestników konkursu stworzone mogą zostać również odpowiednie kategorie wiekowe.
9. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne lub pisemne powiadomienie dyrekcji szkoły/przedszkola).
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 czerwca 2018r. o godz. 18.00 podczas Dni Ziemi Makowskiej, na boisku sportowym Halniak.
11. Organizatorzy przygotują wystawę pokonkursową, która trwać będzie w dniach: 28.06-13.07.2018r.
12. Od dnia 16.07.2018 r. eksponowane prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od powyższego terminu przechodzą na własność organizatora.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.
14. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Makowie Podhalańskim. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: imię i nazwisko, klasa, szkoła/placówka delegująca. Dane te wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.). Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika konkursu na przetwarzanie przez MBP jego danych osobowych na potrzeby promocji oraz organizacji konkursu oraz na zamieszczenie wizerunku dziecka w celach związanych z upublicznieniem fotorelacji z jego przebiegu na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim makowska kultura.pl, www.facebook.com/makowskakultura, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim www.makow-podhalanski.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na publikację wizerunku jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 199964