GMINNY KONKURS PLASTYCZNY "SUPER TATA"

„Super tata” oczami młodych artystów to temat wystawy pokonkursowej, na którą zapraszamy do makowskiego Domu Kultury od piątku 25 czerwca 2021r. Na konkurs wpłynęło 148 prac, spośród których komisja konkursowa postanowiła wyłonić te najpiękniejsze. Choć wybór był bardzo trudny wskazano następujących laureatów, którym serdecznie gratulujemy:

 

lp

 

miejsce

imię i nazwisko

szkoła

KATEGORIA: MALARSTWO I RYSUNEK

GRUPA: PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI

1

I miejsce

Emilia Pochłopień

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

2

II miejsce

Wiktor Wróbel

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

3

III miejsce

Paweł Jasiewicz

Gminne Przedszkole Samorządowe

w Makowie Podhalańskim

4

Wyróżnienie

Aleksandra Klimczak

Oddział Przedszkolny

w Szkole Podstawowej w Kojszówce

GRUPA: KLASY I - III

5

I miejsce

Joanna Porębska

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

6

II miejsce

Wojciech Radwan

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

7

II miejsce

Kinga Polańska

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

8

III miejsce

Franciszek Błażyczek

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

9

III miejsce

 

Nikodem

Kiernicki - Smyrak

Świetlica Środowiskowa w Makowie Podhalańskim

GRUPA: KLASY IV - VIII

10

I miejsce

Alicja Dudek

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

11

II miejsce

Mikołaj Porębski

Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim

12

III miejsce

Alicja Kudzia

Szkoła Podstawowa w Grzechyni

KATEGORIA: FORMY PRZESTRZENNE

13

I miejsce

Jakub Gorzkowski

Zespół Szkół w Makowie P.

14

II miejsce

Karolina Kudzia

Zespół Szkół w Makowie P.

15

Wyróżnienie

Dawid Kudzia

Zespół Szkół w Makowie P.

Wszystkich nagrodzonych zapraszamy po odbiór upominków i dyplomów do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim w dniach 24 – 30.06.2021r. w godzinach pracy biblioteki.

 

 

 

 

\

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY ”SUPER TATA”

REGULAMIN1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

4. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, formy przestrzenne.

5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach.

6. Prace winny być oprawione (rama drewniana lub passe-partout) i dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 18 czerwca 2021r. (prace należy składać w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5).

8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

9. Uroczyste ogłoszenie wyników on-line na facebooku makowskakultura.pl nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 r.  Lista osób nagrodzonych zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Biblioteki: www.makowskakultura.naszabiblioteka.com

10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne).

Nagrody odbierać będzie można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim w dniach 24.06.2021r. – 30.06.2021r.

13. Od dnia 05.07.2021r. prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od ww daty przechodzą na własność organizatora konkursu.

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

15.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.

15.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,

15.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów    i udzielonych zgód.

15.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

15.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

15.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

15.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

15.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

15.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

16. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355432