GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

”MOJA MAMA JEST WSPANIAŁA”

 

 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA JEST WSPANIAŁA” ROZSTRZYGNIĘTY

244 młodych artystów postanowiło przestawić nam w pracach plastycznych swoje wspaniałe mamy. Prace napłynęły od podopiecznych przedszkoli i uczniów szkół działających na terenie naszej gminy.

Komisja konkursowa w składzie:

1) Teresa Nitoń – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim -                                    Przewodnicząca,

2) Zbigniew Kowalski – pracownik MBP w Makowie Podhalańskim – członek,

3) Mateusz Stopka - pracownik MBP w Makowie Podhalańskim – członek,

dokonała oceny zgłoszonych  prac i postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

 

lp

 

miejsce

imię i nazwisko

Szkoła

KATEGORIA: MALARSTWO I RYSUNEK

GRUPA: PRZEDSZKOLA I ZERÓWKI

 

1

 

I miejsce

Gminne Przedszkole Samorządowe – grupa 5-latki

 

Zespół Szkół w Makowie P.

2

II miejsce

Grupa Przedszkolaków

Szkoła Podstawowa w Kojszówce

3

III miejsce

Grupa Przedszkolaków

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

4

III miejsce

Klasa „0 C”

Zespół Szkół w Makowie P.

GRUPA: KLASY I - III

5

I miejsce

Marlena Kopacz

Szkoła Podstawowa w Kojszówce

6

I miejsce

Julia Rymarczyk

Zespół Szkół w Makowie P.

7

II miejsce

Dorota Łysiak

Zespół Szkół w Makowie P.

8

II miejsce

Wojciech Świstek

Zespół Szkół w Makowie P.

9

II miejsce

Nadia Polak

Zespół Szkół w Makowie P.

10

III miejsce

Dawid Kudzia

Zespół Szkół w Makowie P.

11

III miejsce

Emilia Niedźwiedź

Zespół Szkół w Makowie P.

12

III miejsce

Dawid Bachul

Szkoła Podstawowa w Kojszówce

13

Wyróżnienie

Tomasz Król

Zespół Szkół w Makowie P.


14

Wyróżnienie

Kamil Stypuła

Zespół Szkół w Makowie P.

15

Wyróżnienie

Stanisław Baca

Zespół Szkół w Makowie P.

16

Wyróżnienie

Kamila Lurka

Świetlica Środowiskowa w Makowie P.

GRUPA: KLASY IV - VI

17

I miejsce

Kacper Jurek

Zespół Szkół w Makowie

18

I miejsce

Antoni Rawski

Zespół Szkół w Makowie P.

19

II miejsce

Alicja Kudzia

Szkoła Podstawowa w Grzechyni  

20

II miejsce

Zuzanna Bałos

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

21

III miejsce

Emilia Natanek

Zespół Szkół w Makowie P.

22

III miejsce

Filip Jurkiewicz

Zespół Szkół w Makowie P.

GRUPA: KLASY VII - VIII

23

I miejsce

Patryk Klimala

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

24

II miejsce

Magdalena Gustof

Zespół Szkół w Makowie P.

25

III miejsce

Antonina Rak

Zespół Szkół w Makowie P.

26

Wyróżnienie

Weronika Tempka

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

KATEGORIA: FORMY PRZESTRZENNE

27

I miejsce

Karolina Kudzia

Zespół Szkół w Makowie P.

28

II miejsce

Gabriela Jurkiewicz

Zespół Szkół w Makowie P.

29

III miejsce

Oliwia Gasek

Szkoła Podstawowa w Wieprzcu

30

Wyróżnienie

Jakub Gorzkowski

Zespół Szkół w Makowie P.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród oraz pamiątkowych dyplomów do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Podhalańskim od 27 maja (czwartek).

Wszystkich chętnych zachęcamy do oglądnięcia wystawy prac zorganizowanej w makowskim Domu Kultury (oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych).

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU1. Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim.
2. Cel: Rozwijanie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną oraz poszukiwanie inspiracji twórczej w relacjach rodzinnych.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

4. Technika prezentowanych prac: malarstwo i rysunek, malarstwo na szkle, formy przestrzenne.

5. Jedna osoba (autor pracy) może zgłosić maksymalnie jedną własnoręcznie wykonaną, nigdzie wcześniej nie publikowaną i nie nagradzaną pracę o dowolnych wymiarach.

6. Prace winny być oprawione (rama drewniana lub passe-partout) i dokładnie opisane (dane dotyczące autora pracy, wiek, miejscowość, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna prawnego – informacje te należy zamieścić na odwrocie każdej pracy). Brak numeru telefonu na tyle pracy uniemożliwi przekazanie informacji o zdobytej nagrodzie, w związku z tym  zostanie ona odrzucona ze względów formalnych.

7. Nieprzekraczalny termin składania prac: 21 maja 2021r. (prace należy składać w Domu Kulturyw Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5).

8. Prace będą oceniane przez specjalnie powołane jury, którego decyzja będzie ostateczna (ocenie podlegać będzie wyłącznie artystyczna jakość prac).

9. Uroczyste ogłoszenie wyników on-line na facebooku makowskakultura.pl nastąpi w dniu 26 maja 2021 r.  Lista osób nagrodzonych zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Biblioteki:

www.makowskakultura.naszabiblioteka.com

10. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców 3 pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach oraz wyróżnienia. W zależności od przekroju wiekowego i ilości uczestników konkursu stworzone zostaną również odpowiednie kategorie wiekowe.

11. Osoby nagrodzone otrzymają informacje o zajętej lokacie (telefoniczne).

12. Prace zostaną eksponowane na wystawie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.

13. Nagrody odbierać będzie można w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Podhalańskim po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w dniach 27.05.2021r. – 15.06.2021r.

14. Od dnia 14.06.2021r. prace będą do odebrania we własnym zakresie w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim. Prace nieodebrane w ciągu jednego miesiąca od ww daty przechodzą na własność organizatora konkursu.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystywania fotografii zgłoszonych prac w folderach oraz innych materiałach promocyjno – reklamowych.

16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), (RODO) Administrator Danych przekazuje następującą informacje:

16.1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański  ul. 3-Maja 24, tel. 33 877 13 41.

16.2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Jarosław Myślak, iod@makow-podhalanski.pl,

16.3. Dane osobowe są przetwarzane w celu spełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów    i udzielonych zgód.

16.4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

16.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

16.6. Klienci biblioteki mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

16.7. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16.8. Klienci mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

16.9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego. Konsekwencją niepodania danych może być uniemożliwienie podjęcia czynności urzędowych lub zawarcia umowy.

16.10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

17. Udział w konkursie jest wyrazem akceptacji regulaminu.

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: biblioteka@makow-podhalanski.pl

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
email: domkultury@makow-podhalanski.pl

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 355412