GMINNY ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KLAS "0" - V

Młodzi recytatorzy wybrani do konkursu jako reprezentanci poszczególnych szkół podstawowych działających na terenie naszej gminy spotkali się 1 marca, w Domu Kultury, podczas gminnego etapu Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych. Swoje interpretacje utworów poetyckich i fragmentów prozy prezentowało 26 uczniów. Od tego roku podział na kategorie wiekowe został zmieniony, dzięki czemu po raz pierwszy prezentować się mogły także dzieci z klas "0".

Jury w składzie: Barbara Sala - Przewodnicząca, Sylwia Zadora - członek i Halina Rejowska - członek oceniało uczestników w dwóch kategoriach: klas "0" - II i klas III - V. Nagrodzeni zostali:

w kategorii klas "0" - II (17 uczestników)

I miejsce - Dawid Kudzia z SP w Żarnówce,

II miejsce - Hanna Wiciarz z SP w Białce,

III miejsce - Martyna Bałos z ZS w Makowie P.,

oraz Wyróżnienia:

Michał Żyła z ZS w Makowie P., Milena Giza z SP w Kojszówce, Milena Marek z SP w Juszczynie, Karolina Ingram z SP w Białce.

W kategorii klas III - V (9 uczestników) laureatami zostali:

zdobywając I miejsce - Maciej Jurek z ZS w Makowie P.,

II miejsce - Laura Smyrak z ZS w Makowie P.,

III miejsce - Milena Kolobius z SP w Wieprzcu

oraz Wyróżnienia otrzymali: Julita Godawa z SP w Białce, Iga Sperling z ZS w Makowie P.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a laureaci także nagrody rzeczowe ufundowane przez naszą Bibliotekę.

 


ELIMINACJE GMINNE POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Miejska Biblioteka Publiczna - Dom Kultury w Makowe Podhalańskim organizuje gminny etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół Podstawowych dla klas "0" - V.

 Od bieżącego roku ulega zmianie podział na kategorie wiekowe. Obecnie będzie on wyglądał następująco: Szkoły Podstawowe ( klasy "0" - II klasy III - V) oraz klasy VI - VIII i gimnazjalne.

Eliminacje gminne Konkursu dla uczniów Szkół Podstawowych (klas "0" - V) odbędą się 1 marca 2019r. w sali parkietowej Domu Kultury w Makowie Podhalańskim ul. Kościuszki 5.

a) klasy "0" – II o godz. 10.00,
b) klasy III – V o godz. 12.00.

 Zgłoszenia do eliminacji gminnych należy przesłać na kartach zgłoszenia do dnia 27 lutego 2019r. na adres:

 Miejska Biblioteka Publiczna

 ul. 3 Maja 4

 34-220 Maków Podhalański

 lub e-mailem (scan) na adres: bibliotekamakow@onet.eu

 Na etap gminny konkursu szkoły typują uczniów wg następującego klucza:

 1) Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim, Szkoła Podstawowa w Białce, Szkoła Podstawowa w Grzechyni, Szkoła Podstawowa w Juszczynie - do 3 uczestników w każdej z kategorii;

 2) Szkoła Podstawowa w Kojszówce, Szkoła Podstawowa w Wieprzcu, Szkoła Podstawowa w Żarnówce, SPSPSK w Makowie Podhalańskim - do 2 uczestników w każdej z kategorii.

 

Eliminacje dla klas VI - VIII i III gimnazjalnych odbędą się 15 marca 2019r. w makowskim Domu Kultury. Regulamin Powiatowy oraz karty zgłoszenia prześlemy do Państwa po otrzymaniu od ich od organizatora etapu powiatowego - Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów.

 

MBP W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. 3 Maja 24
34 – 220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 341
email: bibliotekamakow@onet.eu

DOM KULTURY W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
ul. Kościuszki 5
34-220 Maków Podhalański
tel/fax 33/87 71 481
domkultury@onet.eu

FILIA W BIAŁCE
Białka 278
34-220 Maków Podhalański

FILIA W GRZECHYNI/ŚWIETLICA W GRZECHYNI
Grzechynia 524
34 – 220 Maków Podhalański
tel. 33/87 36 236
biblioteka.grzechynia@vp.pl
swietlicagrzechynia@onet.pl

FILIA W JUSZCZYNIE/ŚWIETLICA W JUSZCZYNIE
34-231 Juszczyn – budynek OSP

FILIA W WIEPRZCU
Wieprzec
34-231 Juszczyn
tel. 33/ 87 79 001

FILIA W ŻARNÓWCE/ŚWIETLICA W ŻARNÓWCE
Żarnówka
34-220 Maków Podhalański
tel. 33/87 71 535

Licznik odwiedziń: 250068